Soustvarjamo varno in zdravo delovno okolje

Naše prednosti

Strokovnost in kakovost

izkušnje in reference širom celotne slovenije

Digitalno poslovanje

naročniku omogočen stalen vpogled v evidence in dokumente

Stalna podpora naročniku

vodenje evidenc, obveščanje in svetovanje

Razširjen tim

timsko delo s podporo zunanjih strokovnjakov

Strokovnost in kakovost

razpoložljivi, ažurni in ugodni

Iskanje optimalnih rešitev

poznavanje zakonodaje in prenos dobrih praks v sistem

Ponujamo popolno podporo in storitve s področja VZD in VPP

OCENA TVEGANJA

z izjavo o varnosti ter revizije, za nevarne kemične snovi

VARSTVO PRED POŽAROM

ocena požarne ogroženosti, požarni red, požarni načrt ter načrt evakuacije

DELOVNA OPREMA

preizkus in pregled

TEČAJI SPECIALNIH ZNANJ

viličaristi, upravljalci dvigal, nevarne kemikalije, usposabljanje za začetno gašenje

USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE

varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom

VARNOSTNI NAČRT IN KOORDINACIJA

izvajanje nalog za VZD na gradbiščih

EKOLOŠKE MERITVE

preiskave škodljivosti v delovnem okolju

UPRAVLJANJE S KADRI

usmerjene delavnice, promocija zdravja na delovnem mestu, laična kontrola bolniškega reda

Smo odzivni, strokovni in ugodni.

040 282 346

info@tri-vzd.si

Lokacija

Trg 4. julija 32

2370 Dravograd

 

TRI-VZD d.o.o.

Kontaktirajte nas!

Soglasje