Soustvarjamo varno in zdravo delovno okolje

O nas

Smo novo ustanovljeno podjetje v sestavi operativnega tima z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja, svetovanja, organiziranja in zagotavljanja izvajanja vseh strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom – VZD in VPP.

Naše prednosti

Strokovnost in kakovost

izkušnje in reference širom celotne Slovenije

Digitalno poslovanje

naročniku omogočen stalen vpogled v evidence in dokumente

Stalna podpora naročniku

vodenje evidenc, obveščanje in svetovanje

Razširjen tim

timsko delo s podporo zunanjih strokovnjakov

Odzivnost in konkurenčnost

razpoložljivi, ažurni in ugodni

Iskanje optimalnih rešitev

poznavanje zakonodaje in prenos

dobrih praks v sistem

Ponujamo popolno podporo in storitve s področja VZD in VPP

OCENA TVEGANJA

z izjavo o varnosti ter revizije, za nevarne kemične snovi

DELOVNA OPREMA

preizkus in pregled

USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE

varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom

EKOLOŠKE MERITVE

preiskave škodljivosti v delovnem okolju

VARSTVO PRED POŽAROM

ocena požarne ogroženosti, požarni red, požarni načrt ter načrt evakuacije

TEČAJI SPECIALNIH ZNANJ

viličaristi, upravljalci dvigal, nevarne kemikalije, usposabljanje za začetno gašenje

VARNOSTNI NAČRT IN KOORDINACIJA

izvajanje nalog za VZD na gradbiščih 

UPRAVLJANJE S KADRI

usmerjene delavnice, promocija zdravja na delovnem mestu, laična kontrola bolniškega reda

Prijava na tečaje…

Podatki o udeležencu

Podatki o organizaciji

Prijavljam se na usposabljanje

Smo odzivni, strokovni in ugodni.

Lokacija

Trg 4. julija 46, 2370 Dravograd

Kontaktirajte nas!

Podjetje je inkubiranec MPIK RRA Koroška

Soglasje za uporabo osebnih podatkov

TRI-VZD d.o.o. potrebuje ime in priimek za namen oddaje in obdelave ePrijave:

  • da vas lahko vpiše v evidenco prijav na usposabljanje
  • da lahko preveri pravilnosti posredovanih podatkov
  • da lahko izda pravilno Potrdilo o usposabljanju

TRI-VZD d.o.o. potrebuje vpisano mobilno številko za namen, oddaje in obdelave ePrijave:

  • da vam na posredovano mobilno številko v sporočilu SMS  pošlje termin usposabljanja 
  • da vam na posredovano mobilno številko pošlje sporočilo SMS, v katerem vas obvesti, če pride do spremembe termina usposabljanja
  • da vas na posredovano mobilno številko lahko pokliče  z namenom preverjanja pravilnosti posredovanih podatkov

TRI-VZD d.o.o. potrebuje posredovanje elektronskega naslova za potek vaše ePrijave. V primeru soglasja za obdelavo vašega elektronskega naslova, bo vpisani elektronski naslov uporabil za namen:

  • da vam na posredovan elektronski naslov pošlje podrobno sporočilo, ali je bila oddana ePrijava sprejeta ali zavrnjena
  • da vas na elektronski naslov lahko  obvestimo, če pride do spremembe termina usposabljanja.

Preklic soglasja

Soglasje za obdelavo posredovanih osebnih podatkov – imena, priimka, mobilne številke in elektronskega naslova za namen ePrijave lahko kadarkoli prekličete tako, da pošljete na e-naslov info@tri-vzd.si preklic privolitve (S to izjavo preklicujem svojo izrecno privolitev za obdelavo mojega imena, priimka, mobilne številke in naslova elektronske pošte ter izjavljam, da dokumentov ne želim več prejemati v elektronski obliki.

V primeru preklica privolitve, bo TRI-VZD d.o.o. prenehal obdelovati posredovane osebne podatke za namen usposabljanja. TRI-VZD d.o.o. bo podatek o imenu, priimku, mobilni številki in morebitnem elektronskem naslovu hranil določeno obdobje po preklicu privolitve za namene dokazovanja veljavnosti izdaje Potrdila o usposabljanju pred njenim preklicem.

Glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic) pod pogoji, kot jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).